Polityka prywatności serwisu www.w-centrum.pl

Polityka Prywatności serwisu „www.w-centrum.pl” (dalej jako Serwis) określa działania i ich cele względem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu przez jego właściciela. Zasady zamieszczone w niniejszym dokumencie czynią zadość wymaganiom przepisom polskiego prawa, w szczególności Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.).

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.), jest Właściciel Serwisu.

Każdy Użytkownik Serwisu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu i Polityką Prywatności.

Polityka serwisu dotycząca gromadzenia danych osobowych.

Podany podczas rejestracji e-mail służy do weryfikacji Redaktora Serwisu, oraz jest adresem kontaktowym dla Właściciela Serwisu. Serwis przechowuje adresy e-mail związane tylko aktywnych Redaktorów. Brak aktywności redakcyjnej w okresie co najmniej roku jest podstawą to skasowania danych osobowych Redaktora Serwisu.

Serwis nie udostępnia danych osobowych, osobom trzecim lub firmom. Jednak należy mieć na uwadze, że podane w treści publikowanych artykułów i informacjach biograficznych dane mogą zostać "zapamiętane" przez inne osoby lub firmy w okresie, w którym artykuł jest dostępny w serwisie, w celu późniejszego ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem. Za takie działanie osób trzecich Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności. Za dane umieszczone w artykułach odpowiadają wyłączni Redaktorzy. W związku z tym biorą na siebie ryzyko upublicznienia danych osobowych.

Pliki cookies, sygnalizatory WWW, reklamy zewnętrznych dostawców.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość do wykorzystania plików cookie (ciasteczek) do zapamiętania daty odwiedzin użytkowników w Serwisie, preferencji w korzystaniu z niego, ustawień itp. Ciasteczka zapisywane są na komputerze Użytkownika. Większość serwisów WWW korzysta z ciasteczek i sygnalizatorów WWW (web beacon).

Serwis wyświetla reklamy pochodzące od zewnętrznych dostawców. Dostawcy reklam (np. Google) mogą używać ciasteczek i sygnalizatorów WWW, mogą uzyskać informację o adresie IP użytkowników i typie używanej przeglądarki, sprawdzić czy zainstalowany jest dodatek flash itp. Dzięki ciasteczkom, sygnalizatorom i znajomości adresu IP dostawcy reklam mogą decydować o treści reklam.

Przeglądarki internetowe, oraz niektóre Firewalle, umożliwiają wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów, lub jej ograniczenie dla wszystkich lub tylko dla wybranych stron WWW. Jednak wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów może uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.

Współczesne przeglądarki umożliwiają przeglądanie stron www tzw. "trybie prywatnym (incognito)" co zazwyczaj oznacza, że wszystkie odwiedzone strony www nie zostaną zapamiętane w lokalnej historii przeglądarki, a pobrane ciasteczka zostaną skasowane po zakończeniu pracy z przeglądarką. Szczegółowy opis "trybu prywatnego" jest dostępny w pomocy przeglądarki.

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

Właściciel serwisu przetwarza zgromadzone dane w celu zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu, w tym także rozwiązywania problemów technicznych i usuwania awarii.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z  Redaktorami w celach związanych ze świadczonymi usługami. W tym celu może korzystać z danych zamieszczonych w Serwisie (adres e-mail). Właściciel Serwisu nie kontaktuje się z Redaktorami w celach marketingowych i nie wysyła spamu.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przekazywania i udostępniania danych osobowych Redaktorów organom publicznym w celu zapewnienia przestrzegania prawa lub na podstawie właściwych przepisów, które upoważniają organy publiczne do żądania przekazania odpowiednich danych.

Kontrola przetwarzania danych osobowych

Redaktor ma prawo w każdym czasie do wglądu, zmiany lub usunięcia zamieszczonych w Serwisie danych osobowych. Może tego dokonać za pomocą udostępnionego profilu. Redaktorzy są zobligowani do zachowania prawdziwości podanych danych osobowych.

Bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych

Właściciel Serwisu zapewnia ochronę przechowywanych danych osobowych za pomocą ogólnie dostępnych środków technicznych i organizacyjnych. W każdym czasie zapewnia ochronę danych osobowych przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Właściciel Serwisu może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie prowadzonej działalności Serwisu. W takim przypadku zapewni przestrzeganie niniejszej Polityki Prywatności i zapewni bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Sporządzono dnia 31.08.2017 r.