Mediacje powracają do łask - w jakich okolicznościach warto skorzystać z pomocy mediatora?

Mediacje. Dlaczego są ważne?

Są doskonałym narzędziem do rozwiązywania konfliktów czy sporów. To rozmowa, która ma na celu uwzględnienie stanowiska obu poróżnionych stron. Rozmowa ta prowadzi do kompromisu (porozumienia) i kosztuje o wiele mniej niż postępowanie sądowe.

Wciąż niewiele osób wie, że metoda rozmowy mediacyjnej jest powszechnie dostępna dla każdego, a skorzystanie z niej może rozwiązać niejeden problem. A przy tym pozwoli zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale także czas.

Osoba w postaci mediatora przeprowadza zorganizowane dobrowolne spotkanie w sposób etyczny i przede wszystkim niezależny. Mediator posiada odpowiednie kompetencje do przeprowadzenia spotkania. Nigdy nie obiera żadnego stanowiska, nie ocenia, bowiem nie jest sądem. Mediator nie pracuje również na materiałach dowodowych. Mediator prowadzi rozmowę w sposób, który pomoże obu stronom znaleźć wspólny punkt zaczepienia np. wspólne wartości, dobro dzieci lub nawet korzyść majątkową, jednak będzie dążył do satysfakcji i zadowolenia obu stron. Mediator będzie miał na uwadze interesy obu stron postępowania mediacyjnego, zastosuje odpowiednie techniki mediacyjne oraz prawidłowo sformułuje warunki porozumienia w postaci ugody zawartej na piśmie, która jest wiążąca (czyli zobowiąże strony do przestrzegania postanowień w niej zawartych).

Obecnie coraz częściej przeprowadza się:

- mediacje rodzinne, karne

- mediacje gospodarcze, cywilne

- mediacje z zakresu prawa pracy

- mediacje administracyjne

Te ostatnie co prawda nie są praktykowane, jednak ustawodawca dąży do zmiany nieco przepisów prawa, a tym samym zmiany utartym schematom i miejmy nadzieję, że mediacje administracyjne z czasem wejdą w życie i ułatwią rozwiązywanie spraw również  z tego zakresu.

Istotną kwestią są mediacje rodzinne, które często prowadzą do ugody pomiędzy stronami np.  w zakresie ustalenia kontaktów z dzieckiem. Taka metoda pozwala na swobodną rozmowę stron nie przed sądem, a przed mediatorem i ma na celu przede wszystkim dobro dziecka/dzieci. Sądy w Polsce coraz częściej kierują sprawy do mediacji z różnych dziedzin prawa- jeśli tylko mediacja jest możliwa i strony chcą wziąć w niej udział- zgodnie z zasadą dobrowolności.

Coraz bardziej popularne wśród młodego pokolenia są mediacje rówieśnicze, które z roku na rok zdobywają większe grono zwolenników. Organizowane są koła naukowe oraz inne organizacje np. na uczelniach wyższych, które umożliwiają wzięcie udziału w konkursach, aby jeszcze lepiej poznać narzędzia mediacji oraz jej zalety. W dzisiejszym świecie o konflikty u młodzieży nietrudno, w związku z tym mediacja w tym przypadku sprawdza się i zasługuje na uwagę. Pozwala również na poznanie punktu widzenia, który może okazać się zupełnie inny niż drugiej strony (np. rodziców) i wspólne wypracowanie kompromisu. Metoda ta na przyszłość nauczy konstruktywnej rozmowy, przedstawienia argumentów, a także negocjacji na różnych płaszczyznach.

Postępowanie mediacyjne może być zarządzone przez sąd, poprzez skierowanie sprawy, a tym samym strony do mediacji lub strony same mogą wybrać mediatora ze stron dostępnych w sieci Internet.

Warto dodać, że wynagrodzenie mediatora określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 20.06.2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Więcej informacji znajdziecie Państwo w następnych wpisach z zakresu mediacji.

Author: Anna Gawęda