Strategie rozwiązywania konfliktów

„Nie możesz zmienić tego, jak inni ludzie zachowują się w sytuacji konfliktu. Często nie możesz też zmienić całej sytuacji. Ale możesz zmienić własne postępowanie”.


Diana Caspers

Kiedy myślisz o konflikcie, co przychodzi Ci do głowy? Może nieporozumienia w domu rodzinnym z partnerem, rodzicami albo dorastającymi dziećmi? Być może myśląc o swojej pracy zaczynasz odczuwać stres związany z trudnościami w porozumieniu ze swoim szefem albo  z podwładnym? Może masz za sobą niewyjaśnione konflikty z przyjaciółką, klientem albo sąsiadem.

Konflikty są nieuniknione. Nie ma znaczenia czy dotyczą relacji osobistych, rodzinnych, czy kontaktów biznesowych – każdy spór jest źródłem silnych emocji i wywiera wpływ na nasze życie, samopoczucie i jakość relacji. Sposób w jaki rozwiązujemy konflikty i w jaki sposób radzimy sobie z sytuacją konfliktową wiele o nas mówi.

rozwiązywanie konfliktów

Ponieważ konflikty wywołują w nas poczucie dyskomfortu zwykle dążymy do natychmiastowego pozbycia się nieprzyjemnych doznań związanych z sytuacją nieporozumienia. Chcąc szybko uwolnić się od sytuacji sprawiającej nam wewnętrzny dyskomfort próbujemy konflikty łagodzić, uciekać od nich, walczyć zaciekle o swoje prawa, pójść na jakikolwiek kompromis lub próbować podjąć dialog. Ważne, aby uświadamiać sobie, którą ze strategii najczęściej przyjmujemy. Nie istnieje złota recepta na skuteczne rozwiązywanie sporów w określonych sytuacjach. Ważne, aby móc stosować je zależnie od własnych potrzeb, celów i możliwości. Każdy styl reagowania charakteryzuje się swoją specyfiką i może być stosowany w różnych rodzajach konfliktów.

Unikanie konfliktu i konfrontacji

To Sposób postępowania charakterystyczny dla osób, dla których napięcie emocjonalne i frustracja spowodowana sytuacją konfliktową są na tyle silne, że decydują się wycofać się ze sporu, niż podejść do rozwiązania w sposób konstruktywny. Na wybór tego sposobu działania mogą mieć wpływ doświadczenia oraz przekonania na temat konfliktu – na przykład przeświadczenie, ze konflikt sam w sobie jest zły. Wybierając świadomie lub podświadomie strategię unikania  nie  zaspokajamy  własnych potrzeb i interesów, ani potrzeb partnera. Ma on swoje dobre strony w sytuacji gdy potrzebujemy czasu lub szansa na uzyskanie tego, czego chcemy w sporze  jest znikoma bądź stanowi dla nas niewielką wartość.

Łagodzenie konfliktów

To działanie dokładnie tak, jak życzy sobie strona przeciwna. Jeśli lubisz zawsze mieć dobre relacje z innymi ludźmi, odkładasz na bok własne potrzeby i masz wewnętrzne pragnienie, aby „wszyscy Cię lubili” to najprawdopodobniej jest to jedna ze strategii rozwiązywania konfliktów, którą wybierasz. Często jest to styl działania dla osób, które uważają, ze kłótnie, nieporozumienia i różnice zdań są złe same w sobie lub żyją w przekonaniu, że konflikty wynikają z przyczyn egoistycznych. Ten sposób postępowania może zostać uznany za rozsądny, gdy chcemy zweryfikować  swoje poglądy na dany temat, naszą pozycję w konflikcie lub gdy partner ma nad nami znaczącą przewagę, a my potencjalne korzyści z porozumienia upatrujemy w dalszej przyszłości. Może to być dobre podejście w sytuacji, gdy stronie przeciwnej zależy na przedmiocie sporu, a dla nas nie ma on aż tak wielkiego znaczenia.

Konkurowanie

Niekiedy postrzegamy konflikt jak grę, w której wygrana oznacza sukces, a przegrana porażkę i słabość. Osoba stosującą taktykę gry stosuje się często do różnych – nie zawsze uczciwych –  strategii i działań mających na celu realizację określonego celu.  Reagowanie z pozycji siły może przynieść wymierne korzyści w sytuacjach krytycznych, gdy nie ma czasu do namysłu i na długie dyskusje.

Kompromis

Bardzo często stosowany sposób rozwiązywania konfliktów, w którym rządzi reguła: każdy coś zyskuje i każdy coś traci.  Jest to sposób działania wybierany zazwyczaj osoby o równej pozycji w konflikcie żyjące w przekonaniu, że nie można mieć wszystkiego i trzeba znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę porozumienia. Ten sposób działania może okazać się skuteczny tam, gdzie trzeba działać szybko. Zawarcie tymczasowego kompromisu może dać sposobność do poszukiwania rozwiązań trwałych w oparciu o rzetelną analizę problemu.

Współpraca

To umiejętność zrezygnowania z własnych celów na rzecz potrzeb drugiej strony konfliktu. Styl ten wynika z przeświadczenia, że można osiągnąć porozumienie zadowalające obie strony konfliktu. Nawet jeśli  poszukiwanie satysfakcjonującego rozwiązania wydaje się niezwykle trudne dzięki temu podejściu nie poprzestaje się na tymczasowych rozwiązaniach tylko szuka do skutku. Zastosowanie tego sposobu  pozwala odkryć rzeczywiste przyczyny konfliktów, zwłaszcza pomiędzy ludźmi o skrajnie odmiennych potrzebach i poglądach. Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wzmacniający relacje pomiędzy ludźmi i pozwalający realizować czasami zupełnie rozbieżne cele.

Znajomość własnego stylu reagowania pozwala uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony w budowaniu relacji. Styl reagowania na sytuacje trudne i konfliktowe to umiejętność wyuczona, więc raz obrany kierunek działania nie musi być naszą strategią na całe życie. Wiele czynników wpływa na to, jak reagujemy na trudności w porozumieniu – należą do nich między innymi nasze doświadczenia z przeszłości, wpajane nam wzorce, osobowość, aktualna sytuacja życiowa.  Znajomość własnego stylu to pierwszy krok od którego możemy zacząć świadomie pracować nad efektywnym rozwiazywaniem konfliktów.

Aby konflikty budowały nasze relacje, a nie rujnowały związki, stosunki z klientami czy nasze poczucie wartości – warto spojrzeć na nie jak na użyteczne zjawisko. Co daje sytuacja konfliktowa? Przede wszystkim jest źródłem bezcennych informacji o Tobie, drugiej stronie uwikłanej w spór. Mówi o rzeczywistych potrzebach i niezaspokojonych pragnieniach. Ponieważ w sytuacjach konfliktowych często reagujemy impulsywnie, nieświadomie obierając strategie zarządzania emocjami i sytuacjami trudnymi – mamy mnóstwo cennych danych na temat naszych mocnych stron i obszarów do pracy. Pracując nad świadomym rozwiązywaniem konfliktów – kształtujemy swój charakter, uczymy się analizy sytuacji i logicznego wyciągania wniosków. Doskonalimy umiejętność komunikacji, aktywnego słuchania,  podejmowania decyzji i zarządzania sobą w sytuacji kryzysowej. Niekiedy sytuacja konfliktowa to moment przełomowy, w którym zaczynamy poznawać siebie naprawdę, rozpoczyna się autentyczny dialog i mamy szansę na poprawę jakości naszych relacji w domu, w szkole, w życiu zawodowym i osobistym.

Autor: Patrycja Dorsz vel Drożdż

W-Centrum

Na portalu prezentujemy tematy związane z pasjami, sztuką, zawodami kreatywnymi, rękodziełem, ginącym rzemiosłem, ale także z obszaru social media i sektora NGO, wraz z jego uwarunkowaniami prawnymi, możliwościami jakie stwarza, oraz prezentacją ciekawych inicjatyw z tego obszaru. Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

w-Centrum Sztuk