Świadomy praw i obowiązków, wynikających z prowadzenia własnej firmy

Początek roku najczęściej obfituje w tzw. mocne postanowienia, np. zacznę chodzić na siłownię, które zwykle u większości przybierają formę „od poniedziałku”. Znasz to? Ja jestem w tym mistrzem😊

Ale nowy rok to również plany i postanowienia dotyczące własnej firmy. Musisz pamiętać, że oprócz normalnego codziennego zarządzania swoją działalnością, ciąży na Tobie obowiązek rozliczenia podatkowego za ubiegły rok. A rozliczenie 2019 roku będzie wyjątkowe. Dlaczego?

W październiku zmieniła się stawka podatku dochodowego – została obniżona, dlatego wszystkie osoby fizyczne rozliczające podatki na zasadach ogólnych , w rozliczeniu rocznym za 2019 rok muszą uwzględnić stawkę podatku w wymiarze 17,75%.

Z kolei od 01 stycznia 2020 r współczynnik procentowy podatku na zasadach ogólnych wg skali wynosi 17% i 32%.

Prawda, że może zakręcić się od tego w głowie?

To jeszcze na koniec podatkowych informacji podpowiadam: jeżeli chcesz zmienić formę opodatkowania w 2020 roku, to musisz dokonać aktualizacji wpisu w CEIDG do 20 stycznia. Jeżeli nie zdążysz to forma opodatkowania w bieżącym roku będzie taka sama jak w 2019.

Zmiany, zmiany…

Jeżeli zatrudniasz pracowników, sprawdź czy ich wynagrodzenie brutto nie jest niższe od minimalnej płacy ogłoszonej na 2020 rok, czyli 2600,00. To bardzo ważna informacja, ponieważ wzrost minimalnej płacy w stosunku do roku ubiegłego jest relatywnie duży, a zgodnie z prawem osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin nie może otrzymywać niższego wynagrodzenia niż obowiązujące minimalne.

Dokładnie taka sama zasada odnosi się do zleceniobiorców, dla których z kolei minimalne wynagrodzenie określone jest w stawce godzinowej, i w 2020 roku wynosi : 17 zł/h brutto.

Wyższa płaca minimalna ma wpływ na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z tzw. preferencyjnego ZUS. Podstawa do obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne w 2020 roku wynosi bowiem 780,00 zł ( 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Pamiętaj również o nowej uldze dla przedsiębiorców w opłacaniu składek ZUS, która zacznie obowiązywać od 01 lutego 2020 r- Mały ZUS Plus.

Podpowiem- jeżeli przychód z prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej w 2019 r nie przekroczył 120 000 zł, będziesz mógł od lutego 2020 roku opłacać proporcjonalnie niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Aby sprawdzić wysokość składek, skorzystaj z kalkulatora.

Ważne dla rzemiosła…

Nowy rok przyniósł też istotną zmianę dla rzemiosła, bowiem od stycznia wykonywanie rzemiosła jest możliwe również przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną lub jednoosobową spółkę kapitałową. Skorzystanie z tych możliwości wiąże się niestety z jednym warunkiem: przynajmniej jeden ze wspólników musi mieć kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy muszą być krewnymi w tzw. linii prostej np. małżonek, dziecko, rodzic.

Na koniec perełka…

Od 01 stycznia obowiązuje część Pakietu Przyjazne Prawo, które zakłada dla przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG : prawo popełnienia błędu. Na czym to polega?

Otóż przedsiębiorca gdy popełni błąd zagrożony mandatem karnym lub karą pieniężną- nie dostanie tej kary, a pouczenie. Będzie musiał również naprawić swój błąd w wyznaczonym przez kontrolujący organ terminie.

Przywilej ten nie jest jednak „na zawsze”, a obowiązywać będzie przedsiębiorców przez pierwszy rok prowadzenia przez nich działalności w sytuacji gdy:

  • jest to ich pierwsza działalność w życiu
  • jest to działalność uruchomiona ponownie po upływie 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

Jak więc widzisz, nowy rok rozpoczął się od dynamicznych zmian w prawie i aby nie zginąć w gąszczu przepisów nie możesz odkładać odwiedzin naszego biznesowego działu na „od poniedziałku”.

Autor: Katarzyna Machałowska

W-Centrum

Na portalu prezentujemy tematy związane z pasjami, sztuką, zawodami kreatywnymi, rękodziełem, ginącym rzemiosłem, ale także z obszaru social media i sektora NGO, wraz z jego uwarunkowaniami prawnymi, możliwościami jakie stwarza, oraz prezentacją ciekawych inicjatyw z tego obszaru. Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

w-Centrum Sztuk