Kompetencje pracownika przyszłości. Co wpłynie na kształtowanie się najbardziej pożądanych kompetencji w 2020 roku?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak ważne jest poznanie swoich kompetencji. Warto pamiętać, że informacje o kompetencjach potencjalnych pracowników są też bardzo istotne dla pracodawców, którzy poszukują osób o określonych umiejętnościach,  preferowanych do pracy na danym stanowisku. Dlatego świadomość swoich dyspozycji staje się kluczowa podczas szukania pracy.

Kompetencje zdobywamy zarówno w szkołach jak i w życiu codziennym. Obecnie edukacja postrzegana jest jako proces, który toczy się przez całe życie człowieka i przebiega zarówno w instytucjach szkolnych i akademickich (tzw. edukacja formalna), ale także na różnego typu kursach, czy szkoleniach (tzw. edukacja pozaformalna) oraz podczas pracy zawodowej i relacji z innymi ludźmi zarówno w pracy jak i poza nią (edukacja nieformalna). Efekty uczenia się we wszystkich wymienionych wyżej formach to kompetencje, w których skład wchodzi wiedza – a więc fakty, teoria, prawa, czy doświadczenia, następne są umiejętności – czyli zdolności do wykorzystania przyswojonej wiedzy realizując różne zadania, a w końcu  postawy – czyli kompetencje społeczne. Te ostatnie  rozumiane jako umiejętności interpersonalne, dzięki którym radzimy sobie w różnego rodzaju sytuacjach.

 Podsumowując, istotą kompetencji jest wiedza teoretyczna, praktyczne umiejętności oraz cechy osobowe. Czyli to, co pracownik umie zrobić, biorąc pod uwagę nie tylko wiedzę, ale również  nastawienie do wykonania określonego zadania i sposób jego wykonania.

Każdy pracodawca, który poszukuje pracownika zwraca uwagę na kluczowe, potrzebne na danym stanowisku umiejetności. Dla osoby zatrudniającej ważne są zarówno kompetencje miękkie, czyli umiejętności osobiste jednostki, cechy charakteru, sposób w jaki działa samodzielnie oraz jak współdziała w grupie, jak i kompetencje twarde (np. znajomość języków, obsługi komputera, wiedza na temat procesów zarządzania). Pracodawcy zależy na tym, aby proces rekrutacyjny przebiegł maksymalnie sprawnie i w jego wyniku zyskał on wykwalifikowanego pracownika, którego kwalifikacje będą odpowiednie do wykonywania określonych obowiązków.

Warto pamiętać też, że umiejętności kluczowe dla danego zawodu mogą się różnić w zależności od miejsca zatrudnienia, głównie jeśli chodzi o kompetencje miękkie. Praca na podobnym stanowisku w różnych firmach może wyglądać przecież zupełnie  inaczej. Umiejętności poszukiwane przez pracodawców zmieniają się z roku na rok, a zmieniający się rynek pracy powoduje, że inne umiejętności stają się bardziej poszukiwane w danym czasie. Obecnie powszechne stają się coraz bardziej  elastyczne formy zatrudnienia, powstają zupełnie nowe zawody, duży nacisk kładzie się na mobilność pracowników, natomiast niektóre z tradycyjnych zawodów zanikają, zaś postęp w technologiach jest ogromny. Wszystko to ma wielki wpływ na poszukiwane wśród pracowników cechy.

Światowe Forum Ekonomiczne na podstawie rozmów z menedżerami zajmującymi się HRem dokonuje cyklicznej analizy i prognozy umiejętności najbardziej poszukiwanych przez pracodawców u swoich potencjalnych pracowników. W 2020 roku najbardziej poszukiwana będzie umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów, kompetencja ta niezmiennie znajduje się wciąż na pierwszym miejscu listy. Ważne jest tutaj sprawne analizowanie wielu danych, podejmowanie decyzji i wdrażanie rozwiązań. Kolejną cenną umiejętnością jest krytyczne myślenie, czyli umiejętność logicznego rozumowania i krytycznej analizy. Niezwykle istotna będzie także kreatywność, osoby myślące niestandardowo będą więc doceniane, a ze względu na szybko zmieniające się czasy, cecha ta awansowała z dziesiątego miejsca na trzecie. Osoby potrafiące zarządzać ludźmi będą również poszukiwane przez pracodawców, doceniają oni bowiem coraz bardziej odpowiednią komunikację i empatię.  Podobnie jak umiejętność współpracy z innymi, czyli elastyczność, umiejętność dostosowywania swoich decyzji i zachowań do tego, jak zachowują się inni. Cecha która znalazła się po raz pierwszy w rankingu Światowego Forum Ekonomicznego to inteligencja emocjonalna, przez którą rozumie się umiejętne rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie, a także nazywanie emocji swoich oraz innych. Cecha ta jest oceniana jako niezwykle ważna ze względu na większą produktywność pracownika który ją posiada. Kolejnymi cechami wymienionymi w raporcie są wnioskowanie i podejmowanie decyzji, a także umiejętność negocjacji. W kontekście owych zalet zwraca się szczególną uwagę na samodzielność pracownika oraz umiejętność podejmowania trudnych decyzji, oraz bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów. Rekruterzy zwracają również uwagę na elastyczność poznawczą, czyli umiejętność znajdowania różnych pomysłów i rozwiązań, a także zauważania powiązań pomiędzy na pierwszy rzut oka różnymi faktami. Ostatnią cechą wymienioną w raporcie jest zorientowanie na usługi– chodzi tutaj o pracę zarówno w zespole, jak i z klientem, czyli bycie frontem do kontrahenta. Wiedza na temat poszukiwanych kompetencji na rynku pracy pozwala nam w dużym stopniu  na przeanalizowanie swoich cech i wysnucie odpowiednich wniosków.

Wykształcenie jest bardzo ważne, jednak osoby mające takie samo wykształcenie, natomiast inne umiejętności i cechy osobowości z pewnością wykonają określone zadanie inaczej. Należy o tym pamiętać, ponieważ wybierając swój przyszły zawód trzeba wziąć pod uwagę wszystkie składowe kompetencji. Nie każda osoba nadaje się bowiem do pracy na danym stanowisku. Wiedza na temat własnych umiejętności pozwala nam budować ścieżkę swojej kariery w taki sposób, by jak najlepiej wykorzystać swoje mocne strony. Praca zgodnie z naszymi rzeczywistymi umiejętnościami i preferencjami jest niezwykle ważna, ponieważ w sposób oczywisty będzie przynosiła  nam satysfakcję  i zwiększała tym samym naszą wydajność. Dlatego warto pamiętać o tym, aby poszerzać swoje kompetencje zarówno poprzez doświadczenie zawodowe, różnego rodzaju szkolenia merytoryczne, jak i z zakresu kompetencji miękkich, bo tym sposobem zwiększamy znacznie swoją pozycję na rynku pracy.

Bibliografia:

  1. https://www.pulshr.pl/rekrutacja/te-kompetencje-beda-potrzebne-na-rynku-pracy-juz-za-trzy-lata,44049.html (dostęp: 30.01.2020 r.)
  2. Kwiatkowski S. M., Kompetencje przyszłości, Warszawa 2018.

Autor: Joanna Polakowska


W-Centrum

Na portalu prezentujemy tematy związane z pasjami, sztuką, zawodami kreatywnymi, rękodziełem, ginącym rzemiosłem, ale także z obszaru social media i sektora NGO, wraz z jego uwarunkowaniami prawnymi, możliwościami jakie stwarza, oraz prezentacją ciekawych inicjatyw z tego obszaru. Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

w-Centrum Sztuk