Czas przedsiębiorczych podsumowań

Podsumowania są nieodłącznym elementem każdego biznesu. Podsumowujemy sprzedaż, czyli przychody, podsumowujemy koszty….Czasami podsumowujemy dotychczasową współpracę opierając się na zasadzie „za” i „przeciw”.

Rok 2020 jest innym niż zwykle rokiem podsumowań.

Przedsiębiorczość, zwłaszcza ta w rozmiarze mikro, wystawiona została na bardzo ciężką próbę. I chociaż nie możemy jeszcze mówić, że wyszła z niej obronną ręką – to spójrzmy na sytuację pozytywnie.

Rok 2020 to czas, który zweryfikował postawy przedsiębiorcze i umiejętności elastycznego dostosowywania się sytuacji. W ciągu kilku miesięcy wiele biznesów przeniosło się do strefy zdalnej, do Internetu. Wielu przedsiębiorców odnalazło zupełnie inną drogę  biznesowych zainteresowań. Nie możemy jednak zapominać, że przed nami jeszcze długa droga do normalności.

Dlatego zastanówmy się, jak możemy pomóc swoim firmom i sprawdźmy postanowienia Tarczy 6.0, która zacznie obowiązywać jeszcze w grudniu – a część jej postanowień będzie miała moc wsteczną od 01 listopada 2020.

Po pierwsze – ważne PKD…

Tarcza 6.0 w odróżnieniu od wcześniej wdrożonych „tarcz” skierowała swoje postanowienia do zamkniętego grona branż, które najbardziej ucierpiały w związku z pandemią.

Aby móc skorzystać z uprawnień należy w rodzaju swojej działalności gospodarczej posiadać na dzień 30 września 2020 r. przeważające PKD m.in. w zakresie:  PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10. Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Po drugie – uprawnienia

Tarcza 6.0 przewiduje pomoc dla przedsiębiorców w : zwolnieniu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres od 01 do 30 listopada 2020 roku. Z uprawnienia będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który:

– był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 roku

– prowadzi działalność zgodną z przeważającym PKD wskazanym wyżej

– złożył do ZUS właściwe raporty imienne i deklarację rozliczeniową- opcjonalnie ma na to czas do 31 grudnia 2020 r.

– odnotował przychód z działalności gospodarczej w listopadzie 2020 roku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu z listopada 2019 roku.

– złoży wniosek o zwolnienie ze składek poprzez platformę PUE.

O zwolnienie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy od 30 grudnia 2020 roku.

Kolejnym uprawnieniem wynikającym z Tarczy 6.0 jest jednorazowa dotacja ze środków Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców. Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie 5000 zł, i ubiegać się o nią będzie mógł przedsiębiorca, który:

– odnotował przychód z działalności gospodarczej w październiku lub  listopadzie 2020 roku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku,

– nie zawiesił działalności gospodarczej w okresie obejmującym dzień 30 września 2020 roku,

Wnioski o dotacje będzie można składać do właściwego PUP po ogłoszeniu naboru.

Pamiętaj!

Dotacje można otrzymać tylko raz i aby stała się ona formą bezzwrotną należy:

– wydatkować ją na potrzeby działalności gospodarczej,

– prowadzić nieprzerwanie działalność gospodarczą co najmniej przez 3 miesiące od dnia otrzymania wsparcia.

Branża turystyczna i rekreacyjna (rozszerzenie PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29, 55.10.Z, 79.12.Z, 93.11.Z.) w ramach Tarczy 6.0 uzyskała możliwość skorzystania z dodatkowego świadczenia postojowego.

Kolejnym uprawnieniem wynikającym z postanowień Tarczy 6.0 jest dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż. O branżach, które obejmuje tarcza wspominaliśmy wcześniej.

Podsumowując …

No właśnie, znów podsumowujemy. Ale tym razem podsumowanie niechaj będzie wskazaniem: sprawdź czy możesz skorzystać.

Katarzyna Machałowska, Akademia WUK – akademiawuk.pl

W-Centrum

Na portalu prezentujemy tematy związane z pasjami, sztuką, zawodami kreatywnymi, rękodziełem, ginącym rzemiosłem, ale także z obszaru social media i sektora NGO, wraz z jego uwarunkowaniami prawnymi, możliwościami jakie stwarza, oraz prezentacją ciekawych inicjatyw z tego obszaru. Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

w-Centrum Sztuk