StartNow+, czyli innowacyjne narzędzia do pozaformalnej edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży

Projekt StartNow+ to projekt partnerski dwóch organizacji: Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP” z Polski i FURIM Institutt z Norwegii realizowany w ramach Programu Edukacja (Fundusze EOG). Geneza projektu jest głęboko zakorzeniona w działaniach stowarzyszenia od 2018 roku, kiedy w ramach projektu „StartNow!” powstała idea innowacyjnego narzędzia do pozaformalnej edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, jakim są moduły edukacyjne.

Projekt „StartNow+” został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola, Kuratorium Oświaty w Opolu, Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego oraz portalu W-centrum.

W ramach projektu zostało zaktualizowanych i przetłumaczonych na język polski 10 modułów oraz powstało 10 nowych obejmujących aktualne zagadnienia zdrowotne młodzieży. Nasz rezultat w 3 językach (polski, angielskim i norweskim) został opublikowany na naszej platformie https://www.startnowplus.com/pl/moduly/ oraz w publikacji projektowej pt.: „StartNow+ Teach and Learn About Health” (https://issuu.com/onet597/docs/e-book_wersja_ostateczna_angielska_kopia) wersja angielska oraz „StartNow+ Uczę (się) o zdrowiu” (https://issuu.com/onet597/docs/e-book_wersja_ostateczna_polska_dwustronnicowe_) wersja polska. Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom stworzyliśmy również aplikację mobilną Start Now+ dostępną dla użytkowników telefonów z systemem Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.org.hopp.startnowplus&fbclid=IwAR1i82ep9X96q4r9wyp2tTPdIg9uz37xUYAdjp2yEai-zgutGOq-ZRFpP20). Aplikacja wkrótce będzie również dostępna dla systemu IOS, a w przyszłości będzie rozbudowywana o nowe narzędzia edukacyjne.

Drugim elementem projektu było opracowanie 10 zasad bezpiecznej edukacji (child welfare education). Ideą child welfare, która jest powszechna w krajach Skandynawskich, a mało rozpowszechniona w Polsce jest zbiór zasad pozytywnie wpływających na proces edukacji, gdyż stanowi on bezpieczne podłoże do tego procesu. Zapewnia dobrostan uczestników tak podopiecznych jak i samych edukatorów. To nieoceniona idea, niosąca wartości takie jak: empatia, akceptacja, komunikacja bez przemocy, kontakt z naturą i wiele wiele innych.

Edukatorzy mogli zaznajomić się z zasadami child welfare za pośrednictwem międzynarodowego szkolenia oraz pośrednio poprzez subskrypcję newslettera. Na koniec zostały przyznane certyfikaty QNEC (Quality of Non formal Education), potwierdzające jakość w edukacji pozaformalnej.

Chcąc zadbać o trwałość rezultatu i jak najlepsze warunki do jego szerokiego upowszechniania, opracowaliśmy przyjazny ebook, który stanowi przewodnik po wszystkich zasadach (https://issuu.com/onet597/docs/ebook_pl i https://issuu.com/onet597/docs/ebook_eng ). Organizacje i instytucje mogą ubiegać się w dalszym ciągu o przyznanie certyfikatu QNEC który potwierdza jakość edukacji i dbałość o dobrostan osób z niej korzystających. Po zapoznaniu się z treścią ebooka, można wypełnić krótki quiz i ubiegać się o przyznanie certyfikatu.

Projekt „StartNow+” był okazją do wymiany wiedzy i praktyk edukacyjnych stosowanych w Polsce i Norwegii, był także procesem kreatywnej współpracy, w wyniku której powstały rozwiązania i narzędzia, które w ciekawy sposób pozwalają na zdobywanie praktycznej wiedzy i „zdrowotnych umiejętności” młodzieży biorącej udział w zajęciach, ale także dorosłym, facylitującym ten proces. 

W-Centrum

Na portalu prezentujemy tematy związane z pasjami, sztuką, zawodami kreatywnymi, rękodziełem, ginącym rzemiosłem, ale także z obszaru social media i sektora NGO, wraz z jego uwarunkowaniami prawnymi, możliwościami jakie stwarza, oraz prezentacją ciekawych inicjatyw z tego obszaru. Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

w-Centrum Sztuk