Polityka prywatności portalu W-Centrum

Kto przetwarza Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

Fundacja Semper Art z siedzibą w Józefowie, ul. Nowowiejska 5, 05-410, KRS 0000617106, REGON 364403687, NIP 5322059220 (dalej jako Fundacja)

oraz

Instytut Prawa im. Jana Łaskiego spółka z o. o. z siedzibą w Czeladzi, przy ul. Ogrodowa 15, 41-250, KRS: 0000699587, REGON: 368513668, NIP: 6252462507 (dalej jako: Spółka).

Są współwłaścicielami serwisu internetowego o nazwie „W – centrum” prowadzonego pod internetowym adresem www.w-centrum.pl (dalej jako: Portal) i tym samym wspólnie gromadzą i przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie niniejszej Polityki Prywatności.

Fundacja i Spółka są Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO (dalej jako: Administrator)

Możesz się skontaktować z nami w sprawie przetwarzanych danych poprzez: e-mail: kontakt@w-centrum.pl lub powyższe adresy pocztowe.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez naszych podwykonawców, którzy pomagają nam w świadczeniu usług. Wszystkie te podmioty zapewniają ochronę Twoich danych osobowych zgodnie odpowiednimi przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na odpowiednim poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim do prawidłowego wyświetlania treści Portalu. W żadnym zakresie nie zbieramy, nie monitorujemy ani nie weryfikujemy informacji na temat Twojego wieku ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy masz zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny subskrybować usług świadczonych przez nas lub kontaktować się z nami, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących zakresach.

WWW – w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na stronie internetowej Portalu. Wykorzystujemy również logi dostępu w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Strona internetowa Portalu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane w urządzeniach użytkowników (więcej o plikach cookies przeczytasz poniżej, w części ich dotyczącej).

Na stronie internetowej Portalu i w mediach społecznościowych możesz znaleźć odnośniki (linki) do innych stron internetowych lub do właścicieli innych profili w mediach społecznościowych. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania po Twoim przejściu na ich strony lub profile.

Podstawą przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na Portalu.

W celach statystycznych możemy dokonywać analizy danych osób odwiedzających Portal. Za każdym razem, informacje te są jednak zanonimizowane i nie są kojarzone z Twoimi danymi osobowymi. Zanonimizowane dane statystyczne zbieramy i analizujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest uzasadniony celu usprawnienia prowadzonej przez nas działalności.

Media społecznościowe – w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści w profilach w mediach społecznościowych Portalu. Twoje dane osobowe mogą zostać przetworzone poprzez konkretne interakcje, wynikające z danego systemu (np.: polubienia, komentarze, udostępnienia, obserwowania). Dane osobowe, które zostają przetworzone na naszym profilu zależą wyłącznie od Ciebie i ustawień Twojego profilu w systemie obsługującym wybrane media społecznościowe. Każdorazowo Ty decydujesz o pozostawieniu takich danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych pozostawionych w mediach społecznościowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza lub innej interakcji. Uprawnienia związane z danymi osobowymi możesz realizować w ramach swojego konta w systemie obsługującym Twój profil.

Na podstawie danych z mediów społecznościowych możemy również kierować działania marketingowe własnej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego celu, którym jest promocja działalności Administratora. Każdorazowo działania marketingowe są kierowane do ogółu obserwujących nasze profile osób.

W ramach odwiedzania naszych profilów w mediach społecznościowych możesz pozostawiać zanonimizowane dane, z których możemy korzystać w celach statystycznych, na podstawie usług właścicieli poszczególnych mediów społecznościowych, uregulowanych w oddzielnych umowach lub regulaminach. Zanonimizowane dane statystyczne zbieramy i analizujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest uzasadniony celu usprawnienia prowadzonej przez nas działalności.

W danym systemie mediów społecznościowych możemy prowadzić listę blokowanych użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest uniemożliwienie dodawania komentarzy sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.

Komunikatory mediów społecznościowych – jeżeli skontaktujesz się z nami poprzez komunikatory mediów społecznościowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, widoczne dla nas w Twoim profilu. Nie gromadzimy tych danych. Możesz podać także inne dane osobowe, które będą przez nas przetwarzane w celu komunikacji i w celu archiwizacji. W każdym przypadku dane te będą przechowywane na serwerach właścicieli poszczególnych komunikatorów, a ich przetwarzanie jest regulowane oddzielnymi regulaminami.

Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie odpowiedzi na kierowane do Nas zapytania. Dane osobowe będą również przetwarzane po zakończeniu kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Dane przetwarzane w ramach komunikatory mediów społecznościowych pozostają na serwerach właścicieli poszczególnych komunikatorów, a ich archiwizacja regulowana jest oddzielnymi regulaminami.

Formularz kontaktowy i adres e-mail – Jeżeli kontaktujesz się z nami, Twoje dane osobowe są nam potrzebne do nawiązania i prowadzenia komunikacji. Celem przetwarzania będzie kontakt z Tobą.

Dane osobowe, które podajesz w formularzu są nam niezbędne do nawiązania i podtrzymania komunikacji. W przypadku komunikacji mailowej będziemy przetwarzać adres Twojej poczty mailowej, który może zawierać Twoje dane osobowe oraz inne podane przez Ciebie w treści wiadomości dane osobowe. W obu sposobach komunikacji możesz dodać także inne dane osobowe, które będą przez nas przetwarzane w ramach prowadzonej komunikacji.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie przez nas odpowiedzi na zapytania do nas kierowane. Dane osobowe będą również przetwarzane pod zakończeniu kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Komentarze – na Portalu istnieje możliwość dodawania komentarzy pod artykułami lub innymi treściami interaktywnymi. Dane osobowe, które podajesz w formularzu (nazwa i e-mail) są niezbędne do prawidłowego wyświetlenia i obsługi systemu komentarzy. W tym przypadku będziemy przetwarzać adres Twojej poczty mailowej, który może zawierać Twoje dane osobowe oraz inne podane przez Ciebie w treści wiadomości dane osobowe.

Podstawą przetwarzania danych osobowych pozostawionych w komentarzach i informacji o ich autorach jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza. Twoja zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez kontakt z Nami.

Jeżeli usuniemy Twój komentarz, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszym systemie w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Newsletter – w celu dostarczania informacji możesz przekazać nam adres Twojej skrzynki mailowej, który może zawierać Twoje dane osobowe.

Zgadzając się na newsletter, wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Twoja zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Newsletter zawiera treści marketingowe naszych produktów, które mogą być do Ciebie kierowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest uzasadniony cel prowadzenia działań marketingowych własnej działalności Administratora.

Jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszym systemie w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Gdzie przetwarzamy dane osobowe?

Nie prowadzimy odrębnych zbiorów danych osobowych, z wyjątkiem listy mailingowej newslettera. Przetwarzane dane osobowe są gromadzone w minimalnym zakresie, poprzez serwery stron www i mediów społecznościowych. Żadne odrębne rejestry, zestawienia czy spisy nie są przez nas sporządzane.

Część z danych osobowych może być przetwarzana przez naszych podwykonawców, którzy zapewniają techniczne funkcjonowanie naszej strony internetowej, narzędzi komunikacji elektronicznej i telefonicznej, przetwarzają dane klientów związane z płatnościami lub zajmują się obsługą prawną Naszej firmy. Możemy mieć także obowiązek udzielania informacji na temat danych osobowych, upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji usług Administratora i zachowania zasady rozliczalności. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej wycofania. Poszczególne okresy przetwarzania mogą być różne, w szczególności dane osobowe:

 • w naszych mediach społecznościowych będą przewarzane do czasu funkcjonowania naszego profilu, chyba że wcześniej zdecydujesz się na usunięcie danej interakcji, polubienia lub komentarza.
 • podane przy zapisie do newslettera, będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Jeżeli wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, będziemy przechowywać Twoje dane w systemie na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody, co stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • pozostawione przy komentarzach będą przetwarzane do czasu funkcjonowania systemu komentarzy, chyba że wcześniej skontaktujesz się z Nami w celu usunięcae komentarza. Twoje dane mogą być nadal przechowywane w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obrony przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).
 • pozostawione przy formularzu lub korespondencji mailowej będą przetwarzane przez czas kontaktu z Tobą oraz po zakończeniu kontaktu w celu archiwizacji korespondencji i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jakie są Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i jak możesz zrezygnować z wybranych usług?

Masz prawo do żądania: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub przenoszenia swoich danych osobowych. Prawa te mogą być ograniczone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np.: przechowywania niektórych danych osobowych na wypadek obrony przed roszczeniami).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, możesz skontaktować się z Nami poprzez: e-mail: kontakt@w-centrum.pl lub powyższe adresy pocztowe administratorów (patrz wstęp do Polityki).

Zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz że naruszyliśmy przepisy ochrony danych osobowych.

Możesz zrezygnować z następujących usług lub ograniczyć przetwarzanie Twoich danych w następującym zakresie:

 1. wyłączenie obsługi plików cookies, co jest możliwe w przeglądarce w każdym czasie lub cofnięcie zgody na przetwarzania danych poprzez wyjście z Portalu i wyczyszczenie plików cookies w przeglądarce;
 2. rezygnacji z usługi newslettera, co jest możliwe przez link w każdej wiadomości e-mail lub poprzez bezpośredni kontakt z nami;
 3. rezygnacji z „polubienia” lub innej interakcji z profilem Portalu w mediach społecznościowych. Tylko w ten sposób można ograniczyć informacje o naszym profilu widoczne z poziomu administratora;
 4. żądania usunięcia komentarza, przy czym Twoje dane będą nadal przechowywane w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obrony przed roszczeniami;
 5. żądania usunięcia danych osobowych zawartych w ramach prowadzonej korespondencji z nami, przy czym Twoje dane będą nadal przechowywane w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obrony przed roszczeniami.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies i komu możemy je udostępniać?

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym osób odwiedzających Portal. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn, usprawniając wyświetlanie ich zawartości do Twoich potrzeb.

Przetwarzane przez nas pliki cookies zawierają następujące dane: adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie korzystania z Portalu, lokalizacji oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Portalu;
 • dostarczania treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań, poprzez określanie zanonimizowanego profilu użytkownika;
 • utrwalenia wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki;
 • umożliwiające korzystanie z usług Portalu wymagających uwierzytelniania.

Udostępnianie cookies. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów zewnętrznych, w tym:

 • Google Analitics rejestrującym w sposób automatyczny Twoje zachowanie na Portalu w celach statystycznych, na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dostarczycielem narzędzia jest Google LLC z siedzibą w Mountain View, USA. Dane te są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych (Privacy Shield).
 • Wtyczki mediów społecznościowych: Facebook, Twitter. Jeżeli posiadasz profil na którymś z tych mediów społecznościowych, Twoja przeglądarka może nawiązać z nimi bezpośrednie połączenie. W ramach tych wtyczek zbierane są informacje o wyświetleniu przez Ciebie naszej strony internetowej. Wtyczki umożliwiają również bezpośrednie przeniesienie treści z naszej strony do Twoich profili w mediach społecznościowych (przyciski interakcji). Dane te są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych (np. program Privacy Shield). Szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach profili w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczególnych właścicieli. Możesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tych mediów społecznościowych:
 • Reklamodawcy. Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, w celu zamieszczania na Portalu reklam. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookies w celu wyświetlania dopasowanych reklam lub zbierania zanonimizowanych informacji o korzystaniu z umieszczonych na Portalu reklam (sp. śledzenie „kliknięć” reklamy).Współpracują z nami następujący podmioty:

Zmiany ustawień cookies. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w pomocy lub dokumentacji swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności Portalu Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić Ci korzystanie z Portalu,

W jaki sposób korzystamy z logów serwera?

Informacje o niektórych Twoich działaniach podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Zapisowi mogą podlegać:

 • informacje o adresie Twojego IP,
 • informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz,
 • czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Ciebie (referer link) – w przypadku gdy przejście nastąpiło przez odnośnik,

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Portal i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania.

Jakie zabezpieczenia chronią Twoje dane osobowe?

Portal jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Ochronie podlegają wszelkie dane osobowe zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników Portalu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba osób zarządzających Portalem i nadzorujących ich pracę.

Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Dbamy o ograniczenie udostępniania Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum, związanego z typowym funkcjonowaniem serwisu internetowego, jakim jest Portal.

W tym zakresie możemy udostępniać dane osobowe dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym naszą działalność, wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań ,w zakresie wynikającym z żądania.

Niebędące danymi osobowymi pliki cookies mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz narzędzia dostarczane przez podmioty zewnętrzne (więcej szczegółów znajdziesz w części dotyczącej plików cookies):

 • Google Analitics w celach statystycznych,
 • wtyczki mediów społecznościowych: Facebook,
 • Whitepress, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do odbiorców,
 • webePartners, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do odbiorców.

W przypadku sporów prawnych, Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone osobom zajmującym się obsługą prawną Portalu, w celu zapewnienia ochrony prawnej.

W przypadku niektórych rozwiązań technicznych, Twoje dane mogą znaleźć się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jest to spowodowane dostarczaniem tych rozwiązań przez firmy amerykańskie. Każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych (np.: program Privacy Shield).

Gdzie możesz wnieść skargę na nasze działania w zakresie danych osobowych?

Tak, zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznasz że naruszyliśmy przepisy ochrony danych osobowych. Więcej informacji o organie nadzorczym znajdziesz na stronie: https://uodo.gov.pl

Czy korzystamy z profilowania?

Nie, Portal nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na użytkowników.

Polityka obowiązuje od dnia 06.11.2019 r.