Jak „powstaje” artysta?

Nauka w szkole artystycznej często jest fascynującą przygodą,  pobudzającą ambicje, wyobraźnię i kreatywność młodego człowieka. Jest to czas niezwykle istotny dla kształtowania świadomości plastycznej, przygotowania do późniejszego wyboru dalszej edukacji, a następnie działalności zawodowej. Etap ten powinien pozwalać na gruntowne sprawdzenie własnych predyspozycji i możliwości ucznia.